ReTOB

Optická aparatura pozorovatele vzdušného prostoru ReTOB umožňuje 3D detekci cílů v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky.

  • ReTOB je ve výzbroji armády České republiky
  • Pasivní detekce nízko letících cílů prostředky denního i nočního vidění
  • Zodolněnéný přenosný počítač
Optická aparatura ReTOB zajišťuje pasivní detekci nízkoletících cílů. 

Aparatura pozorovatele vzdušného prostoru ReTOB je určena k pasivní detekci nízkoletících cílů prostředky denního i nočního vidění v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky.

  • Aparatura pozorovatele je tvořena stativem, goniometrem, senzory a zodolněnéným přenosným počítačem a komunikačními a navigačními prostředky.
  • Získaná 3D informace o detekovaných cílech se přenáší pomocí radiostanice nebo metalického spoje do místa velení a řízení k dalšímu zpracování.
Zabezpečujeme životní cyklus produktu.
ReTOB je součástí výzbroje Armády České republiky.