Skip Navigation Links

Ochrana osobních údajů

ve společnosti RETIA, a.s.

Společnost RETIA, a.s. v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijala Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

Společnost RETIA, a.s. jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje užíváme výhradně pro interní potřebu.

Společnost RETIA, a.s. dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

  • E-mail: info@retia.cz
  • Adresa: Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice