Skip Navigation Links25 LET ZKUŠENOSTÍ > Produkty > Modernizační projekty > Modernizace radarů

Modernizace radarů

Modernizace radarů

Částečná nebo kompletní modernizace všech druhů pozemních radarů zlepšuje jejich základní parametry.

 • Prodloužená životnost systému
 • Nižší provozní náklady
 • Zvýšená spolehlivost
 • Identifikace cizí-vlastní
Modernizace radarů mají za cíl prodloužit jejich životnost, zlevnit provoz a údržbu, zvýšit odolnost v podmínkách radioelektronického boje či zlepšit jejich základní parametry.

Modernizace všech druhů pozemních radarů se realizují v závislosti na stavu konkrétního systému a podle specifických požadavků zákazníka.

Pro zákazníky jsme realizovali částečnou nebo kompletní modernizaci vybraných druhů pozemních radarů, některé realizace zde uvádíme:

Modernizace radaru P-18

Modernizaci radaru P-18 lze provést přenosem technologie zákazníkovi a komplexním zabezpečením dodávek implementačních sad digitální a mikrovlnné technologie. Komplexně modernizovaný přehledový radar dlouhého dosahu v pásmu VHF umožňuje detekovat „stealth” cíle.

Přínosy modernizace

 • Prodloužená životnost systému – nahrazení zastaralých či nedostupných součástí
 • Nižší náklady na provoz a životní cyklus
 • Propracovaná diagnostika – jednodušší oprava a údržba
 • Kompletní digitalizace analogového systému
 • Zvýšená odolnost proti účinkům elektronického boje (ECCM) – aplikováním nejnovější digitální a mikrovlnné technologie
 • Zvýšená spolehlivost a výkonnost radaru
 • Automatická detekce a zjišťování souřadnic cílů
 • Zavedení digitálního rozhraní pro výnos radiolokačních dat
 • Identifikace cizí-vlastní – integrací dotazovače IFF (typu MARK 12 kompatibilního se standardy NATO)
 • Dálkové ovládání radiolokátoru
 • Zabezpečujeme životní cyklus produktu
Exportně velmi úspěšný projekt
kontrahovaný a realizovaný vývoz 
40 modernizovaných sad.

Modernizace radaru P-37

Modernizace tohoto radaru eliminuje nedostatky v koncepci původního radaru P-37, rozšiřuje koncepci pěti kanálů vysílače a přijímače na kompletní pěti-kanálovou strukturu příjmu a zpracování radarové informace. 

Modernizovaný systém je zaveden do Armády České republiky.
 

Modernizace radaru P-19

Dílčí modernizace mobilního přehledového radaru zaměřená především na digitalizaci, moderní výkonné signálové zpracování a digitální výnos dat na mobilní C3I, C4ISR pracoviště.

Digitalizace zpracování signálu umožnila automatickou detekci, extrakci a výnos dat cílů do radarové sítě, či nadřízeného místa velení a řízení. Instalace dotazovače IFF (standardní Mark XII, nebo národní sytém) a LCD zobrazení doplňují základní rozsah modernizace.

 Projekt modernizace byl realizován pro Armádu České republiky.

Modernizace radaru ST-68

Dílčí modernizace přehledového 3D radaru zkvalitňující stávající signálové a datové zpracování vybavuje radar též novým systémem IFF a novou IFF anténou. Modernizace radarů zahrnuje zejména bloky signálového zpracování, zobrazení a výnosného pracoviště.

Modernizovaný systém zaveden do Armády České republiky.