Skip Navigation LinksLepší přehled... > Produkty > C4I2 systémy > C2 moduly

C2 moduly

C2 moduly

Prostředky velení a řízení vyvinuté pro účinnou podporu moderních protiletadlových kompletů typu SHORAD a VSHORAD používané zejména jako autonomní součást radiolokátorů PVO.

  • C2 je zaveden ve výzbroji armády České republiky
  • Využívají radiolokační informaci z radaru krátkého dosahu typu ReVISOR
  • Umožňuje efektivní řízení radarových prostředků
  • Začlenění do různých úrovní velení a taktických konfigurací
C2 moduly jsou účinná podpora moderních protiletadlových kompletů typu SHORAD a VSHORAD. Využívají přitom radiolokační informaci získanou z radaru krátkého dosahu typu ReVISOR s rychlou obnovou informace.

Informace o vzdušné situaci získaná prostřednictvím radaru je předávána na modul C2. Ten poskytuje veliteli nezbytné informace pro rozhodnutí o přidělení zbraňového prvku ke konkrétnímu cíli. 

Modul C2 umožňuje efektivní řízení zbraňových prvků. Lze ho takto i s radarem začlenit do struktury pozemní protivzdušné obrany na různých úrovních velení a v různých taktických konfiguracích.  

Zabezpečujeme životní cyklus produktu.
Moduly C2 jsou ve výzbroji Armády České republiky.