Skip Navigation LinksÚvodní strana > Produkty > C2, C4I2 a C4ISR systémy > Rozšíření a modernizace C2 a C3 systémů

Rozšíření a modernizace C2 a C3 systémů

Rozšíření nebo modernizace stávajících velitelských a informačních systémů na různém taktickém stupni různých druhů armád.

Je to ekonomicky efektivní cesta zvýšení komunikačních možností aktuálně používaných systémů velení a řízení a zavedení nových funkcí, tak aby modernizovaný systém splňoval soudobé požadavky.
Přistupující prvky lze plně integrovat do stávajícího systému velení a řízení nebo použit jako prostředky velení a řízení boje autonomně v souladu s taktickými potřebami velitele.
 

Mezi jeho hlavní funkce patří podpora plánovací činnosti a řízení boje jednotek na různých stupních velení. Prioritně podporuje realizaci jednotlivý etap Troop Leading Procedures (TLP), zejména:

  • schopnost obdržet, analyzovat  a pochopit úkol;
  • vydání Warning Order;
  • podpora tvorby předběžného plánu;
  • příprava vlastního plánu bojové činnosti;
  • podpora tvorby plánu přesunu;
  • podpora plánu průzkumu;
  • kompletace a analýza informací;
  • topografická a taktická orientace.
     

Vlastní realizace závisí na konkrétní struktuře a HW vybavení původního systému a požadavcích uživatele. Pro upgrade jsou vesměs využívány modifikované komponenty nabízených C2, C4I2 produktů.

Často používaným prvkem upgrade jsou moduly C2. Technicky může být modul C2 používán buď jako součást jiného bojového prostředku nebo jako výnosný prvek. Konstrukce modulu C2 a aplikační programové vybavení umožňuje zobrazení získaných informací v reálném čase, čímž je umožněna i jeho integrace do prostředků průzkumu vzdušného prostoru se schopností zobrazit lokální obraz o vzdušné situaci.

více o modulech C2

Výnosný modul C2
Výnosný modul C2