Skip Navigation LinksÚvodní strana > Novinky > RETIA na konferenci Připravenost obranného průmyslu ČR na aktuální bezpečnostní rizika

RETIA na konferenci Připravenost obranného průmyslu ČR na aktuální bezpečnostní rizika

RETIA na konferenci Připravenost obranného průmyslu ČR na aktuální bezpečnostní rizika

11.11.2016 • V pražské hotelu President se dnes náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář vystoupil na konferenci Připravenost obranného průmyslu ČR na aktuální bezpečnostní rizika. 

Tu zorganizovaly Lidové noviny ve spolupráci Mafra Events a zúčastnili se jí zástupci českého obranného průmyslu včetně státních podniků VTÚ a VOP CZ.

Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kuchta ve svém projevu popsal, jakým způsobem resort podporuje český zbrojní průmysl. Zmínil zde jednak diplomatickou podporu exportu ze strany přidělenců obrany i samotného ministerstva obrany, jednak snahu, aby české firmy participovaly na armádních zakázkách.

„Klasickým příkladem soběstačnosti českého zbrojního průmyslu jsou například ruční zbraně nebo munice, které se snažíme nakupovat od českých firem. Často ale není možné některý materiál pořídit přímo od českých firem, tak se snažíme, aby český průmysl, co nejvíce participoval. Taky bych rád zmínil zakázku na MADR. Klíčové zakázky, jako výzkumné projekty či údržba techniky, pak chceme dávat státním podnikům,“ uvedl náměstek Tomáš Kuchta.

„V současném trendu můžeme kromě hašení nejpalčivějších dílčích dluhů vzniklých podfinancováním v předchozích letech hovořit již o postupném startu jednotlivých velkých projektů, jejichž příprava bude v roce 2017 dokončena. Pro jejich realizaci bude rozhodující stabilita predikce finančních zdrojů dvou a více let,“ řekl přítomným armádní generál Josef Bečvář a dodal, že je proto nutné, aby politici dostáli závazku postupně navyšovat rozpočet na avizovaných 1,4 % HDP.

Jako velké armádní projekty náčelník Generálního štábu AČR zmínil vedle letištních radiolokátorů, také mobilní radiolokátory, víceúčelové vrtulníky, modernizaci vybavení PVO a také projekty rozvoje pozemních sil (kolová obrněná vozidla velitelsko-štábních a spojovacích, náhrada BVP 2 či projekt Dělo NATO) a další akvizice podpůrné techniky (vyprošťovací a dílenské prostředky či automobilní technika).

Tyto klíčové projekty by se měly dle náměstka Kuchty promítnout do koncepčního dokumentu Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu, který by vláda měla schválit ještě do konce letošního roku.

zdroj: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/k-lepsi-obchodni-bilanci-ceskeho-zbrojniho-prumyslu-prispela-i-podpora-resortu-obrany-128612/