Skip Navigation LinksÚvodní strana > Novinky > RETIA dokončila dodávky pro high-tech projekt NATO - AGS

RETIA dokončila dodávky pro high-tech projekt NATO - AGS

RETIA dokončila dodávky pro high-tech projekt NATO - AGS

Pardubická společnost RETIA, výrobce radarů a speciální elektroniky, předala v úterý 13. 12. Severoatlantické alianci poslední speciální mobilní pracoviště pro operátory sledovacího a přehledového systému Alliance Ground Surveillance (AGS).

RETIA pro NATO

RETIA tím úspěšně dokončila náročnou zakázku pro NATO a dokázala, že patří k předním výrobcům speciálních elektronických systémů a zařízení a že plní přísné bezpečnostní požadavky NATO na ochranu informací a špičkového technologického know-how.

Společnost RETIA se v letošním roce stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), který je nyní jejím stoprocentním vlastníkem.

Pod křídly holdingu i nadále pokračuje výroba a vývoj špičkových elektronických systémů, radarů, detekčních, záznamových i identifikačních zařízení pro zákazníky po celém světě. Důkazem je i úspěšné završení produkce speciálních mobilních pracovišť pro projekt AGS Severoatlantické aliance.

Na systému AGS spolupracují specializované společnosti obranného průmyslu ze 14 států NATO, hodnota zakázky pro společnost RETIA činila 10 milionů eur. Poslední kontejnerové pracoviště pro operátory systému AGS Severoatlantické alianci RETIA předala 13. prosince tohoto roku. Na produkci speciálních mobilních pracovišť se podílela i společnost KARBOX, která je rovněž součástí holdingu CSG.

Náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany ČR Tomáš Kuchta k úspěšnému ukončení projektu AGS uvedl: „Zapojení českého obranného průmyslu do projektu AGS je důkazem jeho vysoké technologické úrovně a také vysoké úrovně jeho důvěryhodnosti i standardu ochrany informací u tak strategického know-how, jakým je unikátní alianční průzkumný systém.“

Dále dodal: „Jako největší přínos projektu pro český obranný průmysl je možné jednoznačně uvést zkušenost s projektovým řízením mezinárodního projektu NATO, alianční přístup k zajišťování životního cyklu a způsob nastavení smluvního vztahu mezi subjektem českého obranného průmyslu a NATO. Získané zkušenosti bude možné aplikovat v dalších národních i mezinárodních projektech nejen v rámci NATO, ale třeba i v rámci států V4.“

Generální ředitel RETIA a.s. Petr Novák uvedl: „Splnění požadavků NATO nejen ve vývojové a výrobní oblasti, ale i po stránce ochrany informací bylo velmi náročné a posunulo nás o obrovský kus dopředu. Díky tomu se můžeme pustit do dalších, obdobně náročných mezinárodních vyzbrojovacích projektů.“

Alliance Ground Surveillance

AGS má být hlavním pilířem ochrany vojáků Aliance na bojišti. Prostřednictvím sítě pozemních senzorů a špičkových bezpilotních letounů bude systém AGS schopen odhalit a stopovat statické i pohybující se objekty na zemi (vozidla i jednotlivé osoby).

Systém AGS se skládá ze tří hlavních částí. První tvoří bezpilotní stroje RQ-4 Global Hawk a jejich řídící systémy. Druhou pozemní část tvoří systémy zajišťující přenos dat mezi AGS a vyššími stupni velení a zapojující AGS do společného velitelského a řdícího systému (C2ISR) - tady spadají i mobilní pracoviště RETIA. Třetím segmentem AGS je logistická podpora.

„AGS je průzkumný systém, který bude hlavním pilířem pro ochranu aliančních vojáků na bojišti a umožní Alianci vést nepřetržitý a efektivní průzkum a identifikaci pozemních stacionárních a pohyblivých cílů v zájmovém prostoru. Cílem je dosažení informační převahy nad protivníkem," říká Petr Tichý z české společnosti RETIA. 

Pro vytvoření AGS se NATO rozhodlo po zkušenostech z bombardováni Libye v roce 2011, kdy se ukázalo, že si evropští členové NATO nedokáží bez asistence průzkumných a sledovacích prostředků USA udržovat povědomí o dění na bojišti.

AGS tedy poskytne radarové a satelitní snímky pozorovaných oblastí včetně předávání důležitých informací velitelům i vojákům v reálném čase přímo v boji. Systém AGS tak bude vojáky nejen chránit, ale i zvyšovat jejich bojeschopnost a efektivnost. Projekt řadí Aliance mezi naprosté priority.

Zdroj:
http://www.armadninoviny.cz/retia-uspesne-dokoncila-dodavky-pro-high-tech-projekt-severoatlanticke-aliance.html