Skip Navigation Links25 LET ZKUŠENOSTÍ > Produkty > Modernizační projekty > Modernizace raketometů

Modernizace raketometů

Modernizace raketometů

Modernizace raketometů BM-21, RM-70 a dalších obdobných typů.

  • Zvýšení bojové účinnosti
  • Automatické zjištění azimutální osy, podélného a bočního náklonu vozidla
  • Automatická navigace a rektifikace
  • Externí i vnitřní digitální komunikace
MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) BM-21 "GRAD" a RM-70 jsou raketové zbraně obecně ceněné pro svoji velkou palebnou sílu i velkou plochu zasažené oblasti.

Bojová účinnost těchto dnes už zastarávajících systémů je výrazně zvýšena modernizací zahrnující zejména počítač řízení palby pro automatický výpočet dat a vysoce přesný hybridní navigační systém pro automatické měření zeměpisných souřadnic a polohy vozidla.

Nové zařízení umožňuje automatické zjištění azimutální osy, podélného a bočního náklonu vozidla.

Přínosy modernizace

 

  • Automatická navigace a rektifikace - systém automaticky poskytuje informace o geografické pozici vozidla a údaje o jeho aktuálním náklonu, azimutu a bočním náklonu. Informace umožňují automatickou korekci zaměření lafety.
  • Ovládání na vzdálenost až 60 metrů - ovládání z kabiny vozidla nebo z výnosného pracoviště na vzdálenost až 60 metrů.
  • Externí i vnitřní digitální komunikace - moderní prostředky komunikace umožňují komunikaci mezi členy posádky, komunikační spojení s nadřízeným a rovněž komunikaci mezi modernizovanými a nemodernizovanými prostředky.
  • Zobrazení aktuální polohy - zobrazení aktuální polohy lafety v azimutu a elevaci na displeji systému řízení palby.
  • Provoz bez jakýchkoli omezení - provoz bez jakýchkoli omezení v noci nebo při špatných světelných podmínkách.
  • Propojení s nadřízeným stupněm velení a řízení - modernizovaný prostředek lze integrovat do moderních struktur velení a řízení jak bezdrátovým, tak i metalickým spojem.

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ ...