Skip Navigation LinksÚvodní strana > Produkty > Modernizace prostředků PVO > Modernizace raketometů

Modernizace raketometů

MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) BM-21 "GRAD" a RM-70 jsou raketové zbraně obecně ceněné pro svoji velkou palebnou sílu i velkou plochu zasažené oblasti.
Bojová účinnost těchto dnes už zastarávajících systémů je výrazně zvýšena modernizací zahrnující zejména počítač řízení palby pro automatický výpočet dat a vysoce přesný hybridní navigační systém pro automatické měření zeměpisných souřadnic a polohy vozidla. Nové zařízení umožňuje automatické zjištění azimutální osy, podélného a bočního náklonu vozidla.

Hlavní přínos modernizace:

Automatické zaměření lafety
Nový počítač řízení palby provádí automatické nebo poloautomatické nastavení azimutu i polohového úhlu lafety, zahrnuje automatickou korekci dle meteorologických datů a výrazně zkracuje čas nezbytný pro její zaměření.

Možnost manuálního nastavení lafety

Automatická navigace a rektifikace
Systém automaticky poskytuje informace o geografické pozici vozidla a údaje o jeho aktuálním náklonu, azimutu a bočním náklonu. Informace umožňují automatickou korekci zaměření lafety.

Ovládání z kabiny vozidla nebo z výnosného pracoviště na vzdálenost až 60 metrů
Způsob vstupu dat

  • zeměpisný název cílového místa
  • geografické souřadnice středu cílového místa
  • GNSS souřadnice středu cílového místa
  • GSR údaje z jiného (externího) sensoru

Externí i vnitřní digitální komunikace
Moderní prostředky komunikace umožňují komunikaci mezi členy posádky, komunikační spojení s nadřízeným a rovněž komunikaci mezi modernizovanými a nemodernizovanými prostředky.

Zobrazení aktuální polohy lafety v azimutu a elevaci na displeji systému řízení palby

Provoz bez jakýchkoli omezení v noci nebo při špatných světelných podmínkách

Propojení s nadřízeným stupněm velení a řízení
Modernizovaný prostředek lze integrovat do moderních struktur velení a řízení jak bezdrátovým tak i metalickým spojem.

Raketomet RM-70
Raketomet BM-21
Raketomet BM-21 "GRAD"