Skip Navigation Links25 LET ZKUŠENOSTÍ > Produkty > Modernizační projekty > Modernizace radiového rušiče R-934U

Modernizace radiového rušiče R-934U

Modernizace radiového rušiče R-934U

Modernizace mobilního rušiče radiových vln od 100 MHz do 400 MHz. Modernizace umožňuje přidání nových funkcí rušiče.

 • Zjednodušení obsluhy
 • Výrazné zvýšení spolehlivosti celého systému
 • Součástí je odolný počítač se speciálním SW
 • Prodloužení životnosti a nižší provozní náklady
Modernizací bylo kromě přidání nových funkcí dosaženo také zjednodušení obsluhy a výrazné zvýšení spolehlivosti celého systému.

Modernizace mobilního rušiče radiových vln od 100 MHz do 400 MHz. Rušič R-934U umožňuje vyhledávat nepřátelské komunikace a poté se snaží tuto komunikaci zarušit vysíláním vhodného vf signálu o vysokém výkonu.

Přínosy modernizace

 • Zjednodušení obsluhy
 • Zlepšení funkcí automatického hledání frekvencí a rušení nalezených frekvencí
 • Možnost zvolit úseky, ve kterých se bude prohledávat a označit frekvence na kterých je zakázáno rušení
 • Vyšší spolehlivost
 • Prodloužení životnosti a nižší provozní náklady
 • Sjednocení bloků průzkumu a ovládání do jednoho bloku
 • Rozšíření frekvenčního rozsahu, ve kterém lze provádět průzkum
 • Zvýšení počtu frekvencí, na kterých lze rušit, ze 4 na 8

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ...