Skip Navigation LinksÚvodní strana > Produkty > Modernizace prostředků PVO > Modernizace radiového rušiče R-934U

Modernizace radiového rušiče R-934U

Modernizace mobilního rušiče radiových vln od 100 MHz do 400 MHz. Rušič R-934U umožňuje vyhledávat nepřátelské komunikace a poté se snaží tuto komunikaci zarušit vysíláním vhodného vf signálu o vysokém výkonu.


Původní blok budiče DL200 byl nahrazen modernizovaným blokem buzení RJD-400, který pomocí směšování zajišťuje tvorbu vhodných vysokofrekvenčních signálů o výkonu + 18 dBm. Modernizovaný blok zvýšil počet frekvencí na kterých lze kvazisoučastně rušit a k původním modům rušení přidal širokopásmové rušení.
Původní bloky průzkumu a ovládání byly nahrazeny blokem RCS. Tento blok obsahuje širokopásmový přijímač od 1 kHz do 3 GHz, který provádí průzkum požadovaného spektra a hledá nové signály. Dále obsahuje úzkopásmový přijímač pro analýzu (např. odposlech komunikace) vybraných signálů. Úzkopásmový přijímač umožnuje demodulace běžných signálů. Další součástí je odolný počítač se speciálním SW, který se používá k ovládání přijímačů, budiče RJD-400 i výstupních zesilovačů. Dále umožňuje plně automatické rušení v zadaných frekvenčních pásmech, podle přednastavených kritérií.
Předzesilovače slouží k zesílení vf signálů z budiče RJD-400 na hodnotu + 50 dBm potřebnou pro výstupní zesilovače.
Zesilovače zesilují signál z předzesilovačů na požadovanou hodnotu 1000W (CW).
Modernizací bylo kromě přidání nových funkcí dosaženo také zjednodušení obsluhy a výrazné zvýšení spolehlivosti celého systému.

Modernizace zahrnuje

 • náhradu budiče signálů DL200 budičem RJD-400
 • bloky průzkumu a ovládání byly nahrazeny blokem RCS, který zabezpečuje všechny jejich funkce
 • náhradu původních předzesilovačů VG 811, VG 813 a VG 814 za VG 811RE , VG 813RE a VG 814RE
 • nové koncové zesilovače
 • funkce širokopásmového rušení

Cílem modernizace je

 • zjednodušení obsluhy
 • zlepšení funkcí automatického hledání frekvencí a rušení nalezených frekvencí
 • možnost zvolit úseky, ve kterých se bude prohledávat a označit frekvence na kterých je zakázáno rušení
 • vyšší spolehlivost
 • prodloužení životnosti a nižší provozní náklady
 • sjednocení bloků průzkumu a ovládání do jednoho bloku
 • rozšíření frekvenčního rozsahu, ve které lze provádět průzkum
 • zvýšení počtu frekvencí, na kterých lze kvazisoučasně rušit ze 4 na 8
Blok budiče RJD-400
Radiový rušič
Blok ovládání a průzkumu
Modernizace rušiče
Nový blok